W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Polityka Bezstronności

Działalność Laboratorium Analitycznego prowadzona jest w sposób zapewniający bezstronność, a wszystkie elementy składające się na jej zorganizowanie i zarządzanie funkcjonują w taki sposób aby ją chronić.

Laboratorium Analityczne działa bezstronnie, neutralnie i obiektywnie we wszelkich sferach swojej działalności, niezależnie od zlecającego badania oraz celu ich wykonywania i podkreśla znaczenie bezstronności, obiektywności, uczciwości i rzetelności w realizowanych przez siebie działaniach.

Personel Laboratorium nie podlega handlowym, finansowym ani żadnym innym naciskom, które mogłyby wpływać na brak obiektywizmu wyników badań, a wynagrodzenie personelu Laboratorium Analitycznego nie jest uzależnione od uzyskiwanych wyników badań. Personel Laboratorium nie przyjmuje nienależnych korzyści majątkowych, osobistych lub innych, jest świadomy istoty i ważności swoich działań i bierze pełną odpowiedzialność za bezstronność swojej działalności. Działa w sposób rzetelny. Kieruje się zasadą zachowania wyważonego podejścia, w sposób neutralny i otwarty bez względu na własne przekonania i poglądy.

Laboratorium na bieżąco identyfikuje wszelkie ryzyka zagrażające bezstronności i w odpowiedni sposób się do nich ustosunkowuje. Podejmuje odpowiednie działania i niezwłocznie reaguje na przekroczenie poziomu akceptowalnego ryzyka w celu wyeliminowania lub minimalizacji niekorzystnego wpływu wykrytych zagrożeń a personel Laboratorium jest zobowiązany do bezzwłocznego informowania Pełnomocnika Systemu Zarzadzania Laboratorium o jakichkolwiek powiązaniach osobistych i biznesowych mających wpływ na bezstronność i stanowiących podstawę jego zagrożenia.