W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Wykaz wykonywanych badań

Lp.

OBIEKT BADAŃ

BADANA CECHA

METODA BADAŃ
I ZAKRES POMIAROWY

1.

woda / ścieki

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012
Metoda potencjometryczna
pH 2,0 – 10,0

2.

woda / ścieki

temperatura

A

PB-01, wyd.5 z dnia 01.09.2017 r.
Pomiar bezpośredni
(0,5 – 50) °C

3.

woda / ścieki

przewodność elektryczna właściwa

A

PN-EN 27888:1999
Metoda konduktometryczna
(100 – 10 000) µS/cm

4.

woda

mętność

A

PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metoda nefelometryczna
(0,10 – 20) NTU

5.

woda / ścieki

azot amonowy, jon amonowy

A

PN-ISO 7150-1:2002
Metoda spektrofotometryczna
(0,04 – 200) mg / l NH4 -N
(0,05 – 258) mg / l NH4

6.

woda / ścieki

azot amonowy, jon amonowy

A

PB-05, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 303, wydanie 06 / 2013
LCK 304, wydanie 06 / 2013
(0,020 – 200) mg / l NH4 -N
(0,025 – 256) mg / l NH4

7.

woda / ścieki

azot azotynowy,
azotyny

A

PN-EN 26777:1999
Metoda spektrofotometryczna
(0,010 – 1,00) mg / l NH4 -N
(0,007 – 3,30) mg / l NH4

8.

woda / ścieki

azot azotynowy, azotyny

A

PB-06, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 341, wydanie 04 / 2005
(0,015 – 6,00) mg / l NO2 -N
(0,05 – 20,0) mg / l NO2

9.

woda / ścieki

azot azotanowy
azotany

A

PB-07, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 339, wydanie 06 / 2013
(0,23 – 35,0) mg / l NO3 –N
(1,00 – 155) mg / l NO3

10.

woda / ścieki

azot ogólny

A

PB-08, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 238, wydanie 06 / 2017, Wyd. 2
LCK 338, wydanie 06 / 2017, Wyd. 2
(5,00 – 200) mg / l

11.

woda / ścieki

fosforany

PB-09, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 348, wydanie 06 / 2013
LCK 349, wydanie 06 / 2013
LCK 350, wydanie 06 / 2013
(0,15 – 1 000) mg / l

12.

woda / ścieki

ogólny węgiel organiczny

PB-13, wyd.2 z dnia 01.08.2017r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
(3,00 – 3 000) mg / l

13.

woda / ścieki

fosfor ogólny

A

PB-09, wyd.3 z dnia 01.04.2018 r.
na podstawie testu Hach-Lange
LCK 348,wydanie 12/2017,Wydanie 2
LCK 349,wydanie 12/2017,Wydanie 2
LCK 350,wydanie 12/2017,Wydanie 2
(0,05 – 100) mg/l

14.

ścieki

chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

A

PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
(15,0 – 10 000) mg / l

 

ścieki

chemiczne zapotrzebowanie
tlenu (ChZT)

PN-ISO 15705:2005
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 914, wydanie 09/2001
(5,0 – 60) g / l

15.

woda / ścieki

biochemiczne
zapotrzebowanie
tlenu po 5 dniach
(BZT 5)

A

PN-EN 1899-1:2002
Metoda elektrochemiczna
(3 – 6 000) mg / l O2

 

 

 

A

PN-EN 1899-2:2002
Metoda elektrochemiczna
(0,5 – 6,0) mg / l O2

16.

woda / ścieki

tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013
Metoda elektrochemiczna
(0,05 – 10,0) mg / l

17.

woda / ścieki

zawiesiny ogólne

A

PN-EN 872:2007+Ap1:2007
Metoda wagowa
(2,0 – 5 000) mg / l

18.

woda / ścieki

chlorki

A

PN-ISO 9297:1994
Metoda miareczkowa
(5,0 – 2 000) mg / l

19.

woda / ścieki

chlorki

A

PB-10, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 311, wyd. 03/2012
(5,00 – 1 000) mg / l

20.

woda / ścieki

siarczany

A

PB-12, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 153, wyd. 06/1990
LCK 353, wyd. 02/1999
(40,0 – 800) mg / l

21.

ścieki

substancje
ekstrahujące się
eterem naftowym

A

PB-04, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda wagowa
(5 – 5 000) mg/l

22.

woda

mangan

A

PB-14, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
test pipetowy Hach-Lange
LCW 032, wyd. 05/1996
(0,02 – 1,00) mg / l

23.

woda / ścieki

żelazo

A

PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016
Metoda spektrofotometryczna
(0,02 – 5,00) mg / l

24.

woda / ścieki

żelazo

A

PB-11, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 521, wyd. 04/1998
LCK 321, wyd. 01/1995
(0,01 – 6,00) mg / l
PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016

25.

woda

wapń

A

PB-15, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 327, wyd. 06/1997
(10,0 – 200) mg / l

26.

woda

magnez

A

PB-15, wyd. 02 z dn. 01.09.2017 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 327, wyd. 06/1997
(10,0 – 100) mg / l

27.

woda

twardość ogólna

A

PB-15, wyd. 02 z dn. 01.09.2017 r.
Metoda spektrofotometryczna -
testy kuwetowe Hach-Lange
LCK 327, wyd. 06/1997
(50,0 – 700) mg / l CaCO3

28.

ścieki

zawiesiny łatwoopadające w leju Imhoffa

PN-EN 14702-1:2008
(0,2 – 1 000) ml / l

29.

ścieki

substancje rozpuszczone

A

PN-C-04541:1978 pkt. 4.4
Metoda wagowa
(50,0 – 10 000) mg/l

30.

woda

barwa

A

PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 - metoda C
Metoda spektrofotometryczna
(5 – 100) mg / l Pt

31.

woda

zapach
liczba progowa zapachu (TON)

A

PB-16, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda uproszczona, parzysta,
wybór niewymuszony
TON ≤ 2

32.

woda

smak
liczba progowa smaku (TFN)

A

PB-16, wyd. 03 z dn. 01.09.2017 r.
Metoda uproszczona, parzysta,
wybór niewymuszony
TFN ≤ 2

33.

woda

chlor wolny

A

PB-17, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda kolorymetryczna
(0,05 – 2,0) mg / l

34.

woda

chlor całkowity

PB-17, wyd. 03 z dn. 01.09.2017 r.
Metoda kolorymetryczna
(0,05 – 8,0) mg / l

* metodyki objęte akredytacją oznaczone symbolem "A"