W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Cennik usług

Lp.

Obiekt badań

Oznaczany parametr

Metoda badawcza

Cena*
PLN

1.

woda / ścieki

azot amonowy (jon amonowy)

A

Procedura badawcza PB-05, wyd.3 z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 303
LCK 304

35,0

2.

woda / ścieki

azot azotanowy (azotany)

A

Procedura badawcza PB-07, wyd.3 z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 339

35,0

3.

woda / ścieki

azot azotynowy (azotyny)

A

Procedura badawcza PB-06, wyd.3 z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
w

30,0

4.

woda / ścieki

azot ogólny

A

Procedura badawcza PB-08, wyd.4, z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 238
LCK 338

55,0

5.

woda

barwa

A

PN-EN ISO 7887:2012 - metoda C

16,0

6.

woda / ścieki

biochemiczne
zapotrzebowanie
tlenu po 5 dniach
(BZT 5)

A
A

PN-EN ISO 5815-1:2019-12
PN-EN 1899-2:2002

60,0

7.

ścieki

chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT)

A

PN-ISO 15705:2005

55,0

8.

woda / ścieki

chlorki

A

Procedura badawcza PB-10, wyd.3, z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 311

26,0

9.

woda

chlor wolny i całkowity

A

PB-17, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.

18,0

10.

woda / ścieki

fosfor ogólny

A

Procedura badawcza PB-09, wyd.4, z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 348
LCK 349
LCK 350

56,0

11.

woda

liczba progowa smaku (TFN)
smak

A

PB-16, wyd. 03 z dn. 01.09.2017 r.
Metoda uproszczona, parzysta,
wybór niewymuszony
( 1 – 4 )

25,0

12.

woda

liczba progowa zapachu (TON)
zapach

A

PB-16, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.
Metoda uproszczona, parzysta,
wybór niewymuszony
( 1 – 4 )

25,0

13.

woda

magnez

A

PB-15, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.

18,0

14.

woda

mangan

A

Procedura badawcza PB-14, wyd.3 z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCW 032

35,0

15.

woda

mętność

A

PN-EN ISO 7027-1:2016

18,0

16.

ścieki

ogólny węgiel organiczny

PB-13, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.

 

55,0

17.

woda / ścieki

pH

A

PN-EN ISO 10523:2012

15,0

18.

woda / ścieki

przewodność elektryczna właściwa

A

PN-EN 27888:1999

16,0

19.

woda / ścieki

siarczany

A

Procedura badawcza PB-12, wyd.3, z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 153
LCK 353

35,0

20.

ścieki

substancje ekstrahujące się eterem naftowym

A

PB-04, wyd. 04 z dn. 05.09.2019 r.

92,0

21.

ścieki

substancje rozpuszczone

A

PN-C-04541:1978 pkt. 4.4

50,0

22.

woda / ścieki

temperatura

A

PB-01, wyd. 5 z dn. 01.09.2017 r.

15,0

23.

woda / ścieki

tlen rozpuszczony

PN-EN ISO 5814:2013

20,0

24.

woda

twardość ogólna

A

Procedura badawcza PB-15, wyd.3, z dnia 05.09.2019r. na podstawie testu Hach-Lange
LCK 327

30,0

25.

woda

wapń

A

PB-15, wyd. 03 z dn. 05.09.2019 r.

18,0

26.

woda / ścieki

zawiesina ogólna

A

PN-EN 872:2007+Ap1:2007

45,0

27.

ścieki

zawiesiny łatwoopadające w leju Imhoffa

PN-EN 14702-1:2008

15,0

28.

woda / ścieki

żelazo

A

Procedura badawcza PB-11, wyd.4, z dnia 09.03.2020r. na podstawie testu Hach-Lange LCK 321
LCK 521

35,0

29.

woda

obecność i liczba bakterii grupy coli

P

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

cena uzależniona od dostawcy usług laboratoryjnych z zewnątrz

30.

woda

obecność i liczba Escherichia coli

P

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

cena uzależniona od dostawcy usług laboratoryjnych z zewnątrz

31.

woda

obecność i liczba Enterokoków

P

PN-EN ISO 7899-2:2004

cena uzależniona od dostawcy usług laboratoryjnych z zewnątrz

32.

woda

liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h.

P

PN-EN ISO 6222:2004

cena uzależniona od dostawcy usług laboratoryjnych z zewnątrz

33.

woda / ścieki

węglowodory ropopochodne

P

metoda stosowana przez podwykonawcę

cena uzależniona od dostawcy usług laboratoryjnych z zewnątrz

34.

woda / ścieki

metale ciężkie

P

metody stosowane przez podwykonawcę

cena uzależniona od dostawcy usług laboratoryjnych z zewnątrz

metodyki objęte akredytacją oznaczone symbolem "A"
metodyki wykonywane przez dostawcę usług laboratoryjnych z zewnątrz posiadającego akredytację w wymaganym zakresie oznaczono symbolem „P”

* Cena badania zawiera m.in. dojazd do punktu pobierania, koszt pobierania próbek, koszt pojemników na próbki, wykonanie badań w terenie oraz w siedzibie Laboratorium Analitycznego, transport próbek, przygotowanie próbek do badań, wykonanie analiz, wystawienie sprawozdania z badań.

  • Pobieranie próbek chwilowych wraz z pomiarem temperatury:
    • na terenie miasta Kruszwicy i do 10 km poza miastem: 1 próbka jednorazowa – 45,00 zł
    • poza miastem Kruszwica powyżej 10 km: 1 roboczogodzina pracownika – 30,00 zł.
    • dojazd 1 km – 1,20 zł.
  • Pobieranie próbek złożonych – średniodobowych – cena ustalana indywidualnie (ok. 200,00 zł).
  • W przypadku umów długoterminowych dopuszcza się udzielanie rabatu cenowego!
  • Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej stawce.