W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Historia Spółki:

Zamysły budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Kruszwicy pojawiły się już w 1928 roku jednak z powodu braku środków odstąpiono od budowy oczyszczalni i skupiono się na zwodociągowaniu i skanalizowaniu miasta Kruszwica. Problem braku środków hamował budowę aż do roku 1977, kiedy to podjęto decyzję o konieczności realizacji inwestycji. W tym celu wyznaczono teren o powierzchni 10 ha we wsi Szarlej oraz w 1982 roku powołano Spółkę Wodno- Ściekową w Kruszwicy. Budowa oczyszczalni rozpoczęła się w 1983 roku i wraz z budową przepompowni trwała aż do roku 1993.

W związku z zaostrzającymi się przepisami prawa dotyczącymi jakości oczyszczanych ścieków oraz wyeksploatowaniem zainstalowanych urządzeń zaistniała konieczność modernizacji układu. Do prac modernizacyjnych przystąpiono w 2009 r. i zrealizowano je na terenie oczyszczani na początku roku 2010, a na terenie trzech przepompowni ścieków w lipcu 2011 r.

Na chwilę obecną oczyszczalnia jest zmodernizowana i jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Rozbudowany układ technologiczny oczyszczania ścieków pozwala na osiągnięcie odpowiednich efektów oczyszczania ścieków zgodnych z najbardziej surowymi normami.

W roku 2008 zapadła decyzja o podjęciu działań w celu wdrożenia systemu zarządzania w Laboratorium Analitycznym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Potwierdzeniem kompetencji i wysokiej jakości świadczonych usług przez Laboratorium Analityczne S.W.Ś. w Kruszwicy jest otrzymany w marcu 2011 r. Certyfikat Akredytacji nr AB 1250 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.