W celu realizacji usług, strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką dotyczącą cookie. Sam możesz określić warunki przechowywania i dostępu do nich w Twojej przeglądarce. - Rozumiem-Zamknij

Polityka Jakości

DEKLARACJA POLITYKI JAKOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU SPÓŁKI WODNO – ŚCIEKOWEJ W KRUSZWICY

Dbanie i poprawienie czystości wód rzeki Noteć i jeziora Gopło jest dla nas nadrzędnym celem. W naszej działalności kierujemy się zasadą maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Chcąc chronić środowisko naturalne zapobiegamy dalszej degradacji poprzez stałą poprawę jakości oczyszczonych ścieków.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki postanowił zapewnić wiarygodne metody monitorowania odprowadzanych do środowiska ścieków. W Spółce funkcjonuje Laboratorium Analityczne, którego celem jest zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań i trwałe ich dokumentowanie. Laboratorium Analityczne wykonuje badania ścieków i wody a jego priorytetowym zadaniem jest monitorowanie pracy oczyszczalni ścieków i wpływu jej pracy na środowisko naturalne.

Laboratorium Analityczne wykonuje również badania dla klientów zewnętrznych. Wszyscy klienci traktowani są w jednakowy sposób. Dokładamy starań, aby spełnić ich oczekiwania i wykonać zgodnie z ich wymaganiami zlecone badania.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom jakie stawia nam prawo, warunki rynkowe, nasi klienci jak i nasze ambicje w Laboratorium Analitycznym wdrożono system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, czego potwierdzeniem jest certyfikat akredytacji nr AB 1250 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. Laboratorium wdrożyło system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Skuteczność wdrożonego systemu zarządzania jest ciągle monitorowana i doskonalona. Jednocześnie zapewniamy integralność systemu zarządzania w trakcie wprowadzania zmian.

Jakość jest podstawą pracy Laboratorium Analitycznego. Przykładamy szczególną uwagę do rzetelności i wiarygodności naszych badań.

Cele polityki jakości realizowane są poprzez :

 • stosowanie wiarygodnych i udokumentowanych metod badawczych, których stosowanie jest uzgodnione z klientem,
 • stosowanie metod badań gwarantujących ważność, poprawność i powtarzalność wyników,
 • stosowanie odpowiedniego wyposażenia pomiarowego i badawczego, podlegającego wzorcowaniu i sprawdzaniu zgodnie z ustalonym harmonogramem,
 • potwierdzanie ważności wyników, w tym uczestnictwo w porównawczych badaniach międzylaboratoryjnych,
 • ciągłe doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania,
 • zatrudnienie w Laboratorium wykwalifikowanego personelu, któremu zapewnia się warunki ciągłego podnoszenia jego umiejętności i kwalifikacji,
 • pełne zaangażowanie pracowników.

Naszym celem na najbliższy okres jest:

 • utrzymanie pozycji rzetelnego i profesjonalnego Laboratorium akredytowanego,
 • rozszerzanie zakresu akredytacji zgodnie z wymaganiami klientów Laboratorium,
 • wprowadzanie do zakresu usług nowych metod badawczych,
 • wdrażanie metod badawczych zgodnych z normami europejskimi i najnowszymi osiągnięciami technicznymi
 • utrzymanie akredytacji na system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Deklarujemy swoje osobiste zaangażowanie w realizację polityki jakości Laboratorium Analitycznego i zobowiązujemy się do tworzenia odpowiednich warunków organizacyjnych i materialnych służących prawidłowemu funkcjonowaniu Laboratorium.

Gwarantujemy wspieranie wszelkich prac zmierzających do doskonalenia systemu zarządzania z uwzględnieniem wymagań klienta i obowiązującego prawa. Realizację powyższej polityki jakości powierzamy kierownictwu laboratorium – Pełnomocnikowi Systemu Zarządzania Laboratorium.

Przewodniczący Zarządu